Voetreflexzone-massage

Voeten2Voetreflexologie is een therapie die gebaseerd is op de gedachte dat lichaam en geest harmonisch met elkaar verbonden zijn en één geheel vormen. Voetreflexologie, ook wel voetreflexzone - therapie genoemd, heeft een regulerende werking op lichaam en geest.

Door deze therapie, toegepast met de juiste instelling en een goede techniek, zullen niet alleen de fysieke, maar ook de psychische en emotionele aspecten van de mens op een positieve wijze in het genezingsproces betrokken worden.Ziekte kan ontstaan door een negatieve manier van denken of door onderdrukte en onverwerkte emoties. Hierdoor kan er geleidelijk een blokkade of breuk ontstaan in de energiebanen en daardoor in de samenwerking van de verschillende organen in het lichaam. Door de reflexpunten en reflexzones te behandelen kan de verstoorde harmonie worden hersteld.

De refelxologie werd reeds toegepast in het oude China, in Egypte en bij de indianen van Noord- en Zuid-Amerika. De mens was zich toen bewust van de natuurwetten, hij kende het verband tussen kosmos, aarde en de menselijke geest. Al geruime tijd zijn wij deze kennis kwijtgeraakt. Onze intuïtie is vaak geblokkeerd, ons denken ontkent het verband tussen lichaam en geest en ziekte wordt gezien als een mechanische storing.

Sinds enkele jaren is dat aan het veranderen. Er ontstaat een toenemende belangstelling en waardering voor vrijwel vergeten natuurgeneeswijzen, zo ook voor de voetreflexologie.

Door het hele lichaam lopen energiebanen die onder andere in de voeten eindigen. De reflexpunten en reflexzones in de voeten corresponderen met organen en organnsystemen. Door deze punten en zones te behandelen gaat een stimulerende werking uit naar de betreffende organen waardoor blokkades kunnen worden opgeheven en de energie weer vrij kan stromen. Harmonie en samenwerking tussen lichaam en geest kunnen zo weer worden hersteld.

Bron: Bond van Europese Reflexologen (BER)